1 § Myös muuna aikana käyttäytymisessä on otettava huomioon muidenkin viihtyisyys alueella.

2 § Koirat on pidettävä kytkettyinä eivätkä ne saa haukunnallaan tai muutoin häiritä muita. Koiria ei saa viedä alakerran suihkuihin, ne eivät ole lemmikkieläinten pesupaikkoja. Koirat ja kissat ovat kesäaikaan tervetulleita Kultalan terassille, sisälle Kultalaan saa tuoda, mikäli lemmikki on sosiaalinen ja sisällä ei ole allergisia tai pelkääviä henkilöitä

3 § Alueelle ei saa tuoda huumeita eikä minkäänlaisia ampuma-aseita.

4 § Kaikkien on kykyjensä mukaan huolehdittava alueen turvallisuuden ja järjestyksen säilymisestä – näiden vaarantuessa asiasta on ilmoitettava Eskolle.

5 § Jokaisen on otettava huomioon yleisten tilojen siisteys: roskat ja tupakantumpit on laitettava tarkoitukseen varattuihin astioihin.

6 § Käytettäessä Kultahiekka Caravanin omistamia välineitä ne on palautettava niille varattuihin paikkoihin.

7 § Grillikatoksella ja pihakeittiöllä oleskelu ei saa tuottaa häiriötä alueelle ja sieltä poistuttaessa tulee siistiä ajanvieton jäljet.

8 § Omien alkoholijuomien tuominen anniskelualueelle (Kultala ja terassi) on ehdottomasti kielletty.

9 § Jokaisen alueella oleskelevan tulee kunnioittaa muiden alueen käyttäjien rauhaa.

10 § Omistajalla on oikeus ja hänen tulee puuttua yksityisen henkilön tai henkilöiden aiheuttamaan meluavaan tai muutoin häiritsevään käyttäytymiseen siten, että järjestys palautuu. Harkintansa mukaan omistajalla on oikeus poistaa alueelta henkilö tai henkilöt, jotka huomautuksesta välittämättä eivät noudata annettuja määräyksiä.

11 § Toistuvasta häiriökäyttäytymisestä seuraa varoitus – ellei se tehoa, niin häätö alueelta.

12 § Oman häiriökäyttäytymisensä vuoksi häädön saaneelle vaunukunnalle ei hyvitetä jäljellä olevaa kausipaikkamaksua.

13 § Saunomisen jälkeen saunat, pukuhuoneet, suihkutilat ja vessat on jätettävä siisteiksi ja tyhjät pullot niille varattuihin paikkoihin.

14 § Omien karaoke laitteiden käyttäminen alueella / vaunussa on kielletty.

15 § Asuntovaunut on tuotava alueelle sen aukioloaikana tai erikseen sovittuna aikana.

16 § Rakennusmääräysten vuoksi alueelle ei saa sijoittaa siirrettäviä saunoja tms. ilman lupaa. Kausipaikoille ei saa tehdä kiinteitä rakennuksia kuten puusta rakennettuja tai elementtirakenteisia etutelttoja.

17 § Kaiken vaunu/autopaikalla käytettävän sähkön täytyy kulkea mittarin kautta.

18 § Talovaunujen tuominen alueelle on kielletty.

19 § Tarpeetonta mopoilla ja mönkijöillä ajoa alueella on vältettävä. Mönkijöiden työkäyttö päiväsaikaan on sallittua.

20 § Alueen henkilökunta hoitaa teiden aurauksen. Kausipaikkalaiset huolehtivat itse vaunupaikkansa ja aurausvallien lumitöistä.

21 § Vaunupaikastaan luopujan on jätettävä paikka siistiksi, muutoin häneltä peritään siivouskulut.